Constant change is the new normal

Organisaties en professionals moeten wendbaar zijn. Ook de marktbenadering moet snel aanpasbaar zijn.
Organisaties met veel professionals worden meer en meer zelfsturend. Dit vraagt een veel bredere scope en verantwoordelijkheid. Alleen goed zijn in je vak is niet genoeg. Elke professional is verantwoordelijk voor zichzelf, zijn collega’s, de organisatie en de markt benadering.

Functies verdwijnen, je hebt meerdere rollen en deze wijzigen afhankelijk van de projecten en klanten waar je mee werkt.

De organisatie structuur gaat van top-down naar een platte en netwerkstructuur zowel intern als extern. Management bewaakt de koers en is voorwaarden scheppend. Dit betekent dat je ook je eigen professionele ontwikkeling vorm geeft en die van je collega’s en organisatie. Ontwikkeling van Management en medewerkers moet gebeuren in deze context.

De consultants en trainers van Big Development werken al 15 jaar succesvol op dit snijvlak van organisatieontwikkeling en ontwikkeling van de professional

Welkom bij Big Development

Ons centrale thema is Beweging. Beweging in organisaties. Beweging bij uw medewerkers. Ontwikkeling in een snel veranderende omgeving. Waarbij maar één ding hetzelfde blijft: nl. dat alles steeds sneller verandert! Flexibiliteit is een vereiste voor organisaties. Cognitieve flexibiliteit is een vereiste voor de huidige medewerker.

Wij ondersteunen uw organisatie bij de ontwikkeling van uw mensen. Die we altijd koppelen aan de ontwikkeling van uw organisatie. Dit doen we via een beproefde methode die ons handelsmerk is.

Wij houden van co-creatie. Wij verbinden intensief met u als klant, waarbij samenwerking èn elkaar scherp houden vanzelfsprekende begrippen zijn. Wij slaan bruggen tussen theorie en praktijk. En natuurlijk blijven wij ook vernieuwen. Big Development koppelt nieuwe inzichten aan jarenlange ervaring. Zodat we uw mensen en uw organisatie optimaal kunnen ondersteunen bij continue ontwikkeling.